Trang chủ >>Hệ thống tưới nhỏ giọt
Hệ thống tưới nhỏ giọt (11) Trang:
   2   3   >
Dây 10 mm (cuộn 30 mét )
 • Dây 10 mm (cuộn 30 mét )
 • IH-179-39
 • 130.000đ/cuộn
 • Cục nối chia 4
 • Đầu nối ống 8-8-6-6
 • DL-281-320
 • 8.000đ/cái
 • Dây 6 mm
 • Dây 8 mm (cuôn 30 mét)
 • DL-281-441
 • 120.000đ/cuộn
 • Dây mềm
 • Dây 6 mm (cuộn 30 mét )
 • DL-281-524
 • 80.000đ/cuộn
 • Đầu nối 4 ống 21-21-8-8
 • Đầu nối chữ thập 21-21-8-8
 • DL-281-603
 • 8.000đ/cái