Ống tưới, hệ thống tưới nhỏ giọt (14)

1.391 Dây 10 mm (cuộn 30 mét )
✅ 130.000đ / cuộn (chưa VAT)
mua
1.420 Ống dẻo LDPE 8mm (Phi 8) cuộn 100m
✅ 200.000đ / cuộn. (chưa VAT)
mua
1.443 Ống LDPE 6mm (Phi 6) cuộn 200m
✅ 350.000đ / cuộn (chưa VAT)
mua
1.483 Đầu nối ống 8-8-6-6
✅ 8.000đ / cái (chưa VAT)
mua
1.484 Dây 8 mm (cuôn 30 mét)
✅ 120.000đ / cuộn (chưa VAT)
mua
1.485 Dây 6 mm (cuộn 30 mét )
✅ 80.000đ / cuộn (chưa VAT)
mua
2.141 Đầu nối 8 - 8 - 6
✅ 5.000đ / cái (chưa VAT)
mua
2.142 Đầu End
✅ 5.000đ / cái (chưa VAT)
mua
2.145 Hose End Drip Irrigation
✅ 5.000đ / cái (chưa VAT)
mua
SẢN PHẨM ĐÃ XEM
✅mua ỐNG NHỰA PVC 2 LỚP VỚI 1 LỚP CHỈ POLYESTER cuộn 30 mét ở đâu✅ ✅Hòa lạc robinson chuyên bán buôn ✅bán lẻ các loại ỐNG NHỰA PVC 2 LỚP VỚI 1 LỚP CHỈ POLYESTER cuộn 30 mét✅ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2