HẠT GIỐNG HOA
12345678910...73
Hạt giống Hoa Bướm - PANSY- Scarlet FPAN209 - 50 hạt mới
 • Giá bán: 57.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IF-219-35
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hạt giống Hoa Bướm - PANSY- Deep Rose Blotch FPAN208 - 50 hạt mới
 • Giá bán: 56.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IF-191-113
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hạt giống Hoa Bướm - PANSY- Red Blotch FPAN207 - 50 hạt mới
 • Giá bán: 56.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IF-191-012
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hạt giống Hoa Bướm - PANSY- Yellow Blotch FPAN101 50 hạt mới
 • Giá bán: 59.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IF-197-39
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hạt giống Hoa Bướm - PANSY- Primrose FPAN103 50 hạt mới
 • Giá bán: 68.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IF-178-28
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hạt giống Hoa Bướm - PANSY- Blue White Shades FPAN203 50 hạt mới
 • Giá bán: 77.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IF-169-21
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hạt giống Hoa Bướm - PANSY- Blue Jeans FPAN204 50 hạt mới
 • Giá bán: 59.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IF-169-33
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hạt giống Hoa Bướm - PANSY- Mid Blue Blotch FPAN105 50 hạt mới
 • Giá bán: 58.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IF-159-27
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hạt giống Hoa Bướm - PANSY- Marina FPAN104 50 hạt mới
 • Giá bán: 57.500 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IF-159-12
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hạt giống Hoa Bướm - PANSY- White Boltch FPAN106 mới 50 hạt
 • Giá bán: 62.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IF-121-450
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hoa cúc Đài Loan cao- Aster - FAST123 Rose T.White Cano gói 100 hạt (mới)
 • Giá bán: 65.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IE-291-159
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hoa cúc Đài Loan cao- Aster - FAST122 Yellow Cano gói 100 hạt (mới)
 • Giá bán: 68.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IE-291-122
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hoa cúc Đài Loan cao- Aster - FAST129 Blue Cano gói 100 hạt (mới)
 • Giá bán: 68.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IE-299-53
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • Hoa cúc Đài Loan cao- Aster - FAST126 Scarlet Cano gói 100 hạt (mới)
 • Giá bán: 69.000 đ / gói
 • Ghi chú: giá bán chưa bao gồm VAT (10%)
 • Mã SP: IE-271-110
 • Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
 • 12345678910...73

  Chat ở đây...
  -
  CHAT VỚI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG